Latest forum activity
Find us on Facebook
Username:
Password:

Updated: Sunday October 20, 2013 15:15:04

Kontaktföräldrar

Våra Kontaktföräldrar besöker regelbundet neonatalavdelningarna för att erbjuda stöd till nyblivna föräldrar. Detta sker genom föräldrafikor där vi bjuder in till samtal i föräldraköket över en kopp kaffe. Kontaktföräldrarna kan själva berätta om sin familjs resa och svara på frågor om "tiden efter sjukhuset". Kontaktföräldrar svarar inte på medicinska frågor utan hänvisar i de fallen till sköterskor och läkare.
Föräldrafikorna leder ofta till att de inneliggande föräldrarna möts och på så sätt knyter an och börjar prata med varandra vilket i sin tur kan leda till att man fortsätter att hålla kontakten även när barnen blivit utskrivna.
Föräldrafikorna är självklart frivilliga att delta i, men många känner sig stärkta av att ha fått prata av sig med någon som har gått igenom en liknande resa.  

Är du som medlem intresserad av att bli Kontaktförälder, tveka inte att höra av dig till Prematurföreningen styrelse. Du behövs!